Vyhledávání


Kontakt

Irena Kršková a Ing. Jana Klasová, Lic.
Horní 98
753 62 Potštát

tel. 581 624 321
mobil 724 207 666
mobil 608 11 88 99

Podporována
- Ústavem školství z.ú.
www.ustav-skolstvi.cz ,
- AMALTEIA HARMONY s.r.o. pro zdraví
www.amalteia.cz
- BEWIT.LOVE
esenciální oleje
www.bewit.love
- SENSIO.cz s.r.o.
www.izus.cz
www.prozus.cz

E-mail: irena.krskova@seznam.cz; jana.klasova@ustav-skolstvi.cz

OHLASY - REFERENCE - OCENĚNÍ POMŮCEK A METODIKY

Hradec Králové - 2001

V září jsme otevřeli při našem sboru také odpoledení Školu chlapeckého sborového zpěvu BONI PUERI. Naši soukromou Školu navštěvuje téměř 250 chlapců z celých východních Čech ve věku od 4 do 10 let. Kromě hlavního oboru - sborového zpěvu se zde chlapci účí také hře na klávesy, pohybově dramatické výchově a hudební nauku a intonaci (právě tento předmět se chlapci učí podle Vaší metody!!!). Pro hudební nauku jsme vybudovali speciální učebnu, chlapce předmět baví - hravou formou se pomocí metody učí základům hudební nauky. 

(Jakub Martinec, sbormistr Českého chlapeckého sboru Boni pueri)

 

PÍSEMNÉ REFERENCE a OVĚŘENÁ ZPĚTNÁ VAZBA NA ZÁCVIKOVÝ AKREDITOVANÝ KURZ 

- podrobné znění analýzy naleznete zde: www.ustav-skolstvi.cz/inpage/zpetna-vazba/

 

 • Mgr. Kulík Tomáš, Brno

Nadčasové.

 
 
 • MŠ Struhlovsko, Kubešová Oldříška

Je výborná, chtěla bych, aby ještě
dlouho žila. Dalo mě to hodně,
uplatňuji to ve své praxi.

 
 
 • Národní škola TV, Schliegsbirova Zdenka

Hodnotím to, jako velmi obohacující.
Obdivuji její optimismus, znalosti a
schopnosti. A dokáže předat tolik elánu.

 
 
 • Základní škola, Příbram VII, 28. října 1, Káčerková Eva

Kurs byl určitě inspirativní a líbil se mi.

 • ZŠ 1. stupně Lánov, Jakubcová Dana

Jako velmi kvalitní, které chybí v hudeb-
ní praxi na základních školách.
Určitě jsou přínosné.

 
 
 • ZŠ a MŠ Bílovecká, Ostrava - Svinov, Radomíra Kostková

Pomůcky vyvinuté paní Krškovou 
zohledňují potřeby dětí, navazují
na J. Amose Komenského
a jsou velice názorné.

 

 • ZŠ Doloplazy, Mgr. Jiří Weiss

Je obrovská škoda, že se o pomůckách
paní Krškové tak málo ví. Tyto pomůcky
by se měly dávat už na fakultách, aby
se budoucí kantoři hudební výchovy
s tím seznámili.

 
 • ZŠ Hradec Králové, Štefánkova 565, Naimanová, Eva Mgr.

Kurs paní Krškové byl velmi inspirující
a originální.

 
 
 
 • ZŠ Chrast, U pošty 5, Chrast 538, Kodešová, Marie Mgr.

Bylo to pro mne přínosné, určitě
motivující a dalo mi to nový náhled.

 
 
 
 • ZŠ Chrast, U pošty 5, Chrast 538, Šmejdová (Malinská) Kateřina

S metodikou, se způsobem výuky jsem
byla moc spokojená. Líbilo se mi to 

a určitě to doporučuji všem kolegům.

 
 
 • ZŠ Šromotovo, Hranice, Dřímalová Olga

Jako učitelka na prvním stupni si myslím,
že její pomůcky, pracovní listy, šlapací
noty, to je něco výborného pro aktivní
zapojení dětí. Které nesedí, mohou si
to vyzkoušet, vnímají to více smysly.
Nejenom, že zpívají, ale je do toho 
 zapojen hmat, zrak, sluch, takže je to
něco úžasného. Takže bych to určitě
doporučila všem, pomůcky i toto školení.

 
 • ZŠ Velký Újezd

Kurs byl pro mne poučný, přinesl mi
něco nového, co jsem ze školy nevěděla.
Vracím se k těm materiálům. Bylo to
velmi kvalitní.

 
 • ZŠ, ZUŠ Dolní Němčí, Hrobařová, Jarmila Mgr.

Velice výborně a pozitivně, já bych
to doporučila všem.

 
 
 
 • ZUŠ Brno, Veveří 133, Dašková Zuzana

Hodnotím to jako velice pozitivní pro výuku
hudebních nauk. Paní Kršková je na svém
místě, je tou pravou učitelkou pro hudební
nauku. Ona tím žije. Hodnotím to velice
kladně. Práce s dětmi je její život.

 
 • ZUŠ Česká Lípa, Bc. Čermáková Marta

Za výjimečný přístup k zdokonalování
pomůcek pro HN by paní Kršková 

zasloužila ocenění a mediální pozornost.

 
 
 • ZUŠ Dačice, Králová Lucie

Kurs se mi moc líbil. Obdivuji paní Krškovou,
její osobnost a za to, co dělá. Z její metodiky
jsem si hodně vzala pro svou praxi.

 
 • ZUŠ Frenštát p. Radhoštěm, Hrubišová Jarmila

Osobně paní Kršková byla milá, příjemná.
Její metodika nemusí každému sedět,
ale určitě je inspirující.

 
 
 • ZUŠ Frenštát p. Radhoštěm, Serahal Petr

Bylo to přínosné, vynikající, překvapivé.
Má hodně dobré výsledky, žáky
na konzervatoři.

 
 
 • ZUŠ Frenštát p. Radhoštěm, Tyršova 955, Bodečková Andrea

Kurs se nám líbil. Byl pro nás inspirací.


 

 

 • ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, Janiczaková Elena

Je to určitě zajímavá nová metoda,
která může spoustu lidí obohatit.

 
 
 
 
 • ZUŠ Hranice, Mgr Smrčka Miroslav

Přiblížila elementární hudební prvky
i méně talentovaným dětem.

 
 
 
 • ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc, Kovaříková Jana

Zajímavá forma prezentace. Jedna
z možných forem, která obohatí nabídku.

 
 
 • ZUŠ Morava, Lešenská 330, Zlín, Mihl Libor

Skvělé, výborné, doporučuji.
Takových kurzů víc.

 
 
 
 • ZUŠ Police nad Metují, Komenského nám. 108, Kozlovská Alina

Otázka spíš na kolegyni, která kurz
absolvovala.

 
 
 
 
 • ZUŠ Potštát, Farní 36, Kynclová Veronika

Ne jinak, že ty pomůcky jsou výborné,
máme výborné zkušenosti. Připravovala
jsem se na konzervatoři při studiu jako
žáček s těmito pomůckami. Jen příznivé 
a dobré.

 
 • ZUŠ Potštát, Kozubíková Jana

Pomůcky a metodika pomáhají v práci
pedagoga nejen při výuce PHV a HN,
ale i ve výuce nástrojové.

 
 
 • ZUŠ Pozořice u Brna

Bylo to inspirující, nové, bohužel jsem
to v praxi pak už nemohla použít, protože
jsem dál už nepracovala v oboru.

 
 • ZUŠ Zábřeh, Farní 9, Grúzová Eva

Velice přínosné. Myslím si, že by se ho
měl každý učitel hudební výchovy zúčastnit.

 
 
 • ZUŠ Zábřeh, Farní 9, Krňávková Petra

Zaujaly mě hlavně pohybové pomůcky -
nášlapné noty, písničky, rytmus s těmi
notami.

OCENĚNÍ METODIKY A POMŮCEK, které hovoří za vše a potvrzují význam životního díla IRENY KRŠKOVÉ a celoživotní tvorby:


- Vítězství v soutěži pedagogické tvořivosti 1984, 1986; 

- Ocenění čestným uznáním vlády ČSR 1987;          


- Zisk stříbrné medaile J. A. Komenského 1993 v Aule Karolína v Praze (za soubor pomůcek);


- Ocenění Schola Nova  (magnetické noty) 2002;     


- V roce 2009 byla uvedena do Síně slávy pořadu Krása zralého věku;     

  
- Ocenění Pedagog roku Olomouckého kraje 2012;  


- První čestná občanka města Potštát 2012;    


- V roce 2015 obdržela za celoživotní práci čestné uznání „Senior roku 2014“ v Praze;


- Je držitelkou certifikátu o vytvoření českého rekordu za největší notový zápis, který měří 120 m a skládá se z 20 dílů tapet o šířce 72 cm. Certifikát jí byl udělen Agenturou Dobrý den Pelhřimov v roce 2016 a tento rekord byl zaregistrován do České databanky rekordů;    


- V roce 2017 obdržela cenu Jaroslava Herdena za celoživotní úspěšné, přínosné  a inspirativní působení v oblasti hudební výchovy a organizování zácviku s pomůckami "Potštátský houslový klíč“ aj.