Vyhledávání


Kontakt

ZUŠ Potštát: Jana Kozubíková, MBA
753 62 Potštát 36

tel. 581 624 254

E-mail: reditelka@zuspotstat.cz

OHLASY - REFERENCE - OCENĚNÍ POMŮCEK A METODIKY

 

REFERENCE 2021:

 

Tomáš Sklenář, Chropyně

„Nejvíce se mi líbí jednoduchost a efektivita celého systému, který má paní Kršková detailně promyšlený. Používané pomůcky jsou svým vzhledem atraktivní pro děti, které se učí s pomocí mnoha smyslů rozvíjet svou kreativitu. Celý kurz je pro učitele hudby velmi inspirativní.“

 

Mgr. Šárka Končická, Slavičín

„Co mě nejvíce zaujalo? Po Valašsky – FŠÉÉCKO! Je to způsob, jak dětem vrátit radost z pohybu a zpěvu. Zároveň jsem si uvědomila, jak hudba propojuje a aktivuje logiku, systém, vyrovnává hemisféry. A hlavně – otevírá srdce ❤. Parádní je, že můžete dělat několik věcí najednou. Hudba je pro každého opravdu důležitá. Se srdce děkuji, Šárka.“

 

Mgr. Hana Beranová, Dis., Lutín

„Na metodice oceňuji jednoduchost vysvětlení a zároveň účelnost. Je velká škoda, že jsem se s prací paní Krškové nesetkala dříve. Tato metodika je vytvořena opravdu pro děti a ne pro svůj prospěch a slávu. Pro to, aby to děti bavilo. Moc děkuji. Metodika je již rozsáhlá, proto bych ocenila pokračování = rozšiřující další víkend.“

 

Alena Dostálová, DiS., Kroměříž

„Oceňuji velmi milý a lidský přístup k lidem, hodně otevřený a přívětivý. Metodika sama o sobě je geniální, hravá, zábavná. Dítě si ani neuvědomí, že se něco učí, je až zarážející, jak si člověk díky tomu uvědomí, že jdou věci dělat vlastně úplně jednoduše a logicky. Je opravdu obdivuhodné, jak někdo vymyslí něco tak úžasného. A ještě se o tuto metodiku podělí s ostatními kantory, předá jim své nápady a zkušenosti. Ne každá je takový. Je to skutečně veliká osoba.“

 

Mgr. Blanka Kovaříková, Olomouc

„Metodika Ireny Krškové je praktická, propracovaná. Je zdě spojení zpěvu, intonace a rytmu s pohybem rukou, nohou a koordinací celého těla. Zapojení mluveného slova, říkadel a krásných lidových a dětských písní. Doplněno o hmatové materiály, názorné pomůcky, magnetické tabule aj. Všechny děti při výuce mají možnost se zapojit a všeho se účastnit. Děkuji všem, kdo se nám věnovali a starali se o nás za laskavou péči."

 

Mgr. Zuzana Žáčková, Kyjov

„Nejvíce mě zaujal systém – komplexní, logická posloupnost od spontánní dětské tvořivosti nejmenších, se lze propracovat až k náročnější hudební teorii, přičemž vše je provázané s praxí – pohyb, zpěv,… Nejvíce mne zaujalo nadšení, vitalita a vůbec osobnost paní Krškové spolu s celým kolektivem, který se nám věnoval. Děkuji. Bylo to velice intenzívní, materiálů je mnoho, kurz klidně může být rozdělený do více setkání.“

 

Mgr. Jana Králová, Jeseník

„Geniální propojení teorie s praxí. Naprosto respektuje učební tempo žáka, kterého provází již od prvních kroků komplexním, barevným světem tak, jak ho známe a bez vytržení z kontextu. Rozvíjí žákovy intelektuální a psychomotorické estetické cítění a dovednosti zábavnou a vtipnou, pro žáka srozumitelnou formou. Hudební logika v encyklopedické zkratce pochopitelná pro každý věk ❤. A především mě zaujala paní Irena Kršková. Je geniální, avšak předává to s citem, rozvíjí vnímavost dětí. Navrhuji kurz rozšířit o specializované semináře na jednotlivá témata (rytmus, barvy, pro přípravku aj.) pro účastníky 1. kurzu (toho, kde získají komplexní přehled). Či ukázková hodina – něco jako učitel naživo.“

 

Mgr. Barbora Housová, Dis., Němčice nad Hanou

Neuvěřitelné spojení a zapojení celého člověka – bytosti a všech smyslů při „výuce“ rytmu, pohybu i intonace. Pomůcky k výuce jsou i velikostně „v poměru“, takže možno použít zakrývání delšími notovými hodnotami… Důraz a důkaz celkového pozitivního vlivu hudby a na lidský život. Navrhuji kurz udělat na více dní, aby se mohlo udělat více bloků s přestávkami a byl prostor urovnat si myšlenky. Aby byl větší časový prostor pro naši práci s dětmi po získání informací.

 

Lenka Sklenářová, Chropyně

„Nejvíce se mi líbí spojení hudby se všemi smysly, propracované pomůcky, aj. Paní Kršková mě naprosto ohromila jak svou pracovitostí, energií a neústupností, tak svou laskavostí a sdílností. Jsem nadšená a těším se, až budu moct některé pomůcky využít doma i ve výuce.“

 

Eliška Gerlová, Hustopeče nad Bečvou

„Oceňuji především to, co paní Kršková za svůj život dokázala – ručně vytvořila pomůcky apod. Líbí se mi, že děti zapojí opravdu všechny smysly – díky tomu se vše rychle naučí. Podivuhodné je to, jak lze vše kombinovat a opravdu rozvinout svou kreativitu. Za ta léta praxe a tolika ročníků Potštátského houslového klíče je opravdu vše vyladěno na maximum.“

 

 

REFERENCE 2019:

MgA. Ondřej Kratochvíl, ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, projektový manažer iZUŠ a proZUŠ
„Na vlastní oči jsem viděl, jak metodou paní Krškové dosahovaly děti pro mě doposud nepředstavitelných výsledků, velmi brzy se naučily noty, rytmus, říkadla a všechny je to bavilo. Interaktivita, zapojení všech smyslů, velká míra pohybu, který děti vyhledávají, to vše spělo k úžasnému cíli – hudba hrou. I můj známý, který byl hudebním vzděláním téměř nepolíben, po zážitku být na kurzu řekl: „Tohle se učit ve škole jako malý kluk, zamiloval bych si to.“

 

Mgr. Květa Liebigerová, ZUŠ Znojmo
„Velmi se mi líbí komplexnost a návaznost metody paní Krškové. Je vhodná zejména pro mladší děti, které povzbudí k zájmu o hudbu. Je to opravdu škola hrou. Oceňuji ukázky práce dětí, které teorii velmi dobře doplňují.“

 

Jana Krejsová, dipl. um., Vyškov
„Velmi se mi líbí, že děti se vše učí „formou hry“ a při ukázkových hodinách je vidět, že je to velmi baví. Především děti velmi přirozeně procvičují a zdokonalují rytmus, rytmické cítění, přirozené vnímání hudby – ne jen strojové „biflování“ a psaní do sešitu. „Šlapací noty“ jsou v tomto ohledu vynikající a děti jsou nadšené. Zároveň se učí spoustu říkadel a lidových písní. Tento kurz je vynikající! 

 

Ing. Jan Tobolík, ředitel projektů iZUŠ a proZUŠ

„Podle mě by tato metoda měla být vyučována na každé škole (ať už mateřské, základní či umělecké). Škola hrou v praktickém podání včetně propracované metodiky. Jsem rád, že jsem mohl paní Krškovou poznat osobně, její vitalita je až nakažlivá. Velká dáma s geniálním myšlením.“

  

Dita Coufalová, Dis., MŠ Montessori Vrbičky Praha
„Jednoduchost, názornost na které lze hravě naučit délku not, rytmus. Učení je hravé, aktivní, což je pro děti samozřejmě nejlepší a hudbu si zažijí a baví je. Oceňuji vynalézavost paní Krškové. Jednoduchost vymyšlené rytmizace, melodií, dvojhlasů … i slov pro děti a dětmi.“

 

MgA. Romana Hadová, Prostějov
„Na metodice paní Ireny Krškové oceňuji kreativní přístup s využitím barev a obrázků především u mladších žáků. Zvláště povedené jsou „šlapací noty“, které lze využít různými způsoby a studenti je určitě přivítají s nadšením. Solmizační gesta i „hra na tělo“ by se měly stát součástí každé výuky pro upevnění základní hudební metodiky a děti je mohou využít i během studia na konzervatořích a vysokých školách.“

 

Iveta Kudrnová, studentka PDF UPOL
„Oceňuji učení nejmenších dětí pomocí názorné metody – říkadel, písniček – kdy vidí barevné obrázky a trénují rytmus. Využívání hodně pohybu při výuce - „šlapací noty“ a hry na tělo. Dále se mi líbilo aktivní zapojení účastníků do programu, že jsme si všechno vyzkoušeli a zažili, protože díky tomu nám to zůstane dlouho v paměti.“

 

Klára Vítková, studentka PDF UPOL
„Doposud jsem se nesetkala s hravou výukou hudební výchovy, tudíž mi byl celý víkend velmi přínosný. Nejvíce se mi líbily „šlapací noty“, kde je názorně vidět doba trvání not a další. Zaujaly mě i obrázkové písničky a nejrůznější cvičení s nimi (tleskání, dupání, …). Myslím si, že tato metodika zaujme snad všechny věkové kategorie, děti si utřídí a osvojí hravou formou teorii, kterou by někteří při běžné výuce nezvládli.“

 

Mgr. Marie Sobotková, ZŠ Morkovice a ZŠ Střílky, ZUŠ Kroměříž pobočka Morkovice a Litenčice (HN, klavír, korepetice TO)

Nejvíce mě zaujala interaktivita, názornost, aktivní zapojení všech dětí, barevnost, dětská a aktuální tematičnost, jasnost – snadné pochopení díky obrázkům.“

 

Erika Župová, Mama poď sa hrať – programy pro rodiče s dětmi s prvky Montessori v ČR a na Slovensku
„Oceňujem komplexnost a krásnu náveznosť od MŠ až po ZUŠ. Pomocky pre MŠ ma velmi zaujali a budem s nimi pracovať. Celkovo sa mi páčilo, že seminár bol prakticky orientovaný a všetky pomocky sme si mohli vyskůšať. Seminář som si velmi užila, ďakujem (-:“

 

Hana Brabcová, Olomouc, vedoucí programu pro rodiče s dětmi do 3 let

Nejvíce mě zaujala propracovaná a navazující metodika od MŠ po ZUŠ – dítě může navazovat na to, co už zná a neučí se samostatně nebo bez návaznosti, pomůcky jsou jasné a jednoduché, je to velmi rychle přehledné a pochopitelné.“

 

Mgr. Iveta Limburková, Říčany
„Líbí se mi důkladná propracovanost jednotlivých cvičení a komplexní přístup k hudebnosti dětí.“

 

 

Hradec Králové - 2001

V září jsme otevřeli při našem sboru také odpolední Školu chlapeckého sborového zpěvu BONI PUERI. Naši soukromou Školu navštěvuje téměř 250 chlapců z celých východních Čech ve věku od 4 do 10 let. Kromě hlavního oboru - sborového zpěvu se zde chlapci učí také hře na klávesy, pohybově dramatické výchově a hudební nauku a intonaci (právě tento předmět se chlapci učí podle Vaší metody!!!). Pro hudební nauku jsme vybudovali speciální učebnu, chlapce předmět baví - hravou formou se pomocí metody učí základům hudební nauky. 

(Jakub Martinec, sbormistr Českého chlapeckého sboru Boni pueri)

 

 

PÍSEMNÉ REFERENCE a OVĚŘENÁ ZPĚTNÁ VAZBA NA ZÁCVIKOVÝ AKREDITOVANÝ KURZ 

- podrobné znění analýzy naleznete zde: www.ustav-skolstvi.cz/inpage/zpetna-vazba/

 

 • Mgr. Kulík Tomáš, Brno

Nadčasové.

 
 
 • MŠ Struhlovsko, Kubešová Oldříška

Je výborná, chtěla bych, aby ještě
dlouho žila. Dalo mě to hodně,
uplatňuji to ve své praxi.

 
 
 • Národní škola TV, Schliegsbirova Zdenka

Hodnotím to, jako velmi obohacující.
Obdivuji její optimismus, znalosti a
schopnosti. A dokáže předat tolik elánu.

 
 
 • Základní škola, Příbram VII, 28. října 1, Káčerková Eva

Kurs byl určitě inspirativní a líbil se mi.

 • ZŠ 1. stupně Lánov, Jakubcová Dana

Jako velmi kvalitní, které chybí v hudeb-
ní praxi na základních školách.
Určitě jsou přínosné.

 
 
 • ZŠ a MŠ Bílovecká, Ostrava - Svinov, Radomíra Kostková

Pomůcky vyvinuté paní Krškovou 
zohledňují potřeby dětí, navazují
na J. Amose Komenského
a jsou velice názorné.

 

 • ZŠ Doloplazy, Mgr. Jiří Weiss

Je obrovská škoda, že se o pomůckách
paní Krškové tak málo ví. Tyto pomůcky
by se měly dávat už na fakultách, aby
se budoucí kantoři hudební výchovy
s tím seznámili.

 
 • ZŠ Hradec Králové, Štefánkova 565, Naimanová, Eva Mgr.

Kurs paní Krškové byl velmi inspirující
a originální.

 
 
 
 • ZŠ Chrast, U pošty 5, Chrast 538, Kodešová, Marie Mgr.

Bylo to pro mne přínosné, určitě
motivující a dalo mi to nový náhled.

 
 
 
 • ZŠ Chrast, U pošty 5, Chrast 538, Šmejdová (Malinská) Kateřina

S metodikou, se způsobem výuky jsem
byla moc spokojená. Líbilo se mi to 

a určitě to doporučuji všem kolegům.

 
 
 • ZŠ Šromotovo, Hranice, Dřímalová Olga

Jako učitelka na prvním stupni si myslím,
že její pomůcky, pracovní listy, šlapací
noty, to je něco výborného pro aktivní
zapojení dětí. Které nesedí, mohou si
to vyzkoušet, vnímají to více smysly.
Nejenom, že zpívají, ale je do toho 
 zapojen hmat, zrak, sluch, takže je to
něco úžasného. Takže bych to určitě
doporučila všem, pomůcky i toto školení.

 
 • ZŠ Velký Újezd

Kurs byl pro mne poučný, přinesl mi
něco nového, co jsem ze školy nevěděla.
Vracím se k těm materiálům. Bylo to
velmi kvalitní.

 
 • ZŠ, ZUŠ Dolní Němčí, Hrobařová, Jarmila Mgr.

Velice výborně a pozitivně, já bych
to doporučila všem.

 
 
 
 • ZUŠ Brno, Veveří 133, Dašková Zuzana

Hodnotím to jako velice pozitivní pro výuku
hudebních nauk. Paní Kršková je na svém
místě, je tou pravou učitelkou pro hudební
nauku. Ona tím žije. Hodnotím to velice
kladně. Práce s dětmi je její život.

 
 • ZUŠ Česká Lípa, Bc. Čermáková Marta

Za výjimečný přístup k zdokonalování
pomůcek pro HN by paní Kršková 

zasloužila ocenění a mediální pozornost.

 
 
 • ZUŠ Dačice, Králová Lucie

Kurs se mi moc líbil. Obdivuji paní Krškovou,
její osobnost a za to, co dělá. Z její metodiky
jsem si hodně vzala pro svou praxi.

 
 • ZUŠ Frenštát p. Radhoštěm, Hrubišová Jarmila

Osobně paní Kršková byla milá, příjemná.
Její metodika nemusí každému sedět,
ale určitě je inspirující.

 
 
 • ZUŠ Frenštát p. Radhoštěm, Serahal Petr

Bylo to přínosné, vynikající, překvapivé.
Má hodně dobré výsledky, žáky
na konzervatoři.

 
 
 • ZUŠ Frenštát p. Radhoštěm, Tyršova 955, Bodečková Andrea

Kurs se nám líbil. Byl pro nás inspirací.


 

 

 • ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, Janiczaková Elena

Je to určitě zajímavá nová metoda,
která může spoustu lidí obohatit.

 
 
 
 
 • ZUŠ Hranice, Mgr Smrčka Miroslav

Přiblížila elementární hudební prvky
i méně talentovaným dětem.

 
 
 
 • ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc, Kovaříková Jana

Zajímavá forma prezentace. Jedna
z možných forem, která obohatí nabídku.

 
 
 • ZUŠ Morava, Lešenská 330, Zlín, Mihl Libor

Skvělé, výborné, doporučuji.
Takových kurzů víc.

 
 
 
 • ZUŠ Police nad Metují, Komenského nám. 108, Kozlovská Alina

Otázka spíš na kolegyni, která kurz
absolvovala.

 
 
 
 
 • ZUŠ Potštát, Farní 36, Kynclová Veronika

Ne jinak, že ty pomůcky jsou výborné,
máme výborné zkušenosti. Připravovala
jsem se na konzervatoři při studiu jako
žáček s těmito pomůckami. Jen příznivé 
a dobré.

 
 • ZUŠ Potštát, Kozubíková Jana

Pomůcky a metodika pomáhají v práci
pedagoga nejen při výuce PHV a HN,
ale i ve výuce nástrojové.

 
 
 • ZUŠ Pozořice u Brna

Bylo to inspirující, nové, bohužel jsem
to v praxi pak už nemohla použít, protože
jsem dál už nepracovala v oboru.

 
 • ZUŠ Zábřeh, Farní 9, Grúzová Eva

Velice přínosné. Myslím si, že by se ho
měl každý učitel hudební výchovy zúčastnit.

 
 
 • ZUŠ Zábřeh, Farní 9, Krňávková Petra

Zaujaly mě hlavně pohybové pomůcky -
nášlapné noty, písničky, rytmus s těmi
notami.

OCENĚNÍ METODIKY A POMŮCEK, které hovoří za vše a potvrzují význam životního díla IRENY KRŠKOVÉ a celoživotní tvorby:


- Vítězství v soutěži pedagogické tvořivosti 1984, 1986; 

- Ocenění čestným uznáním vlády ČSR 1987;          


- Zisk stříbrné medaile J. A. Komenského 1993 v Aule Karolína v Praze (za soubor pomůcek);


- Ocenění Schola Nova  (magnetické noty) 2002;     


- V roce 2009 byla uvedena do Síně slávy pořadu Krása zralého věku;     

  
- Ocenění Pedagog roku Olomouckého kraje 2012;  


- První čestná občanka města Potštát 2012;    


- V roce 2015 obdržela za celoživotní práci čestné uznání „Senior roku 2014“ v Praze;


- Je držitelkou certifikátu o vytvoření českého rekordu za největší notový zápis, který měří 120 m a skládá se z 20 dílů tapet o šířce 72 cm. Certifikát jí byl udělen Agenturou Dobrý den Pelhřimov v roce 2016 a tento rekord byl zaregistrován do České databanky rekordů;    


- V roce 2017 obdržela cenu Jaroslava Herdena za celoživotní úspěšné, přínosné  a inspirativní působení v oblasti hudební výchovy a organizování zácviku s pomůckami "Potštátský houslový klíč“ aj.