Vyhledávání


Kontakt

Irena Kršková a Ing. Jana Klasová, Lic.
Horní 98
753 62 Potštát

tel. 581 624 321
mobil 724 207 666
mobil 608 11 88 99

Podporována
- Ústavem školství z.ú.
www.ustav-skolstvi.cz ,
- AMALTEIA HARMONY s.r.o. pro zdraví
www.amalteia.cz
- BEWIT.LOVE
esenciální oleje
www.bewit.love
- SENSIO.cz s.r.o.
www.izus.cz
www.prozus.cz

E-mail: irena.krskova@seznam.cz; jana.klasova@ustav-skolstvi.cz

Zveme Vás již na 19. ročník akreditovaného
zácvikového kurzu „Potštátský houslový klíč“ 

zácvikový hudební víkend s ukázkami výuky dětí z MŠ, žáků ZŠ a ZUŠ
s učebními pomůckami Ireny Krškové pro intenzivní výuku hudební výchovy a nauky

konaný ve dnech  24., 25. a 26. dubna 2020

(každoročně koncem dubna)
pro učitele, studenty, žáky a zájemce v rámci alternativní výuky,
který pořádá ZŠ a MŠ v Potštátě a Irena Kršková - autorka.

Přihlášku a pozvánku stahujte zde: PHK_2020_PŘIHLÁŠKA A INFORMACE.doc

Kapacita OMEZENA!

Podívejte se na video z kurzu z roku 2019 zde: youtu.be/AskIIR1BaH0

PARTNEŘI ZÁCVIKOVÉHO AKREDITOVANÉHO KURZU:


Videoukázky z předchozích ročníků naleznete na 
www.youtube.com/channel/UCkKzteWn2jpKoPI0_OBeHtw

 
 
Jubilejní 15. ročník Potštátského houslového klíče s mezinárodní účastí 
Koncem dubna se opět v Základní a mateřské škole Potštát konal 15. ročník zácvikového akreditovaného interaktivního kurzu Potštátský houslový klíč
Tentokráte byl výjimečný v tom, že dorazili také účastníci ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska. V rámci českých pedagogů jej navštívili učitelé z celé ČR, například z Prahy, Písku, Pelhřimova, Králíků z Pardubického kraje, Tábora, Ústí nad Orlicí, Vsetína, Fulneku, Studénky, Velkých Karlovic, Přerova i Olomouce. 
Účastníci nejvíce oceňovali svědomitou a nadšenou spolupráci učitelů a žáků od mateřské školy až po 9. třídu, kteří interaktivně pracovali s oceňovanými pomůckami Ireny Krškové, emeritní ředitelky ZUŠ Potštát a zakladatelky zácvikového kurzu. 
Dále byli rádi za možnost interaktivně se zapojovat například na notách pro chůzi, označovaných žáky „šlapací noty“, v rámci zácviku práce s pomůckami. 
 
 
Obr. 1 Společná fotografie dětí, učitelů a účastníků s paní Krškovou uprostřed. (foto Jana Klasová)
 
Uvítali také možnost práce s magnetickými notami, dále s pomůckami pro hru na tělo apod. Společně také tvořili vícehlasy, pracovali se sluchovým diktátem a prohlubovali hudební představivost a možnost komponovat a vymýšlet si své vlastní rytmy aj.
Velký obdiv byl vyjádřen paní Krškové, která ve svých 84 letech (nar. 8.5.1932) srší energií, nadšením, zápalem pro všestranné vzdělávání skrze hudební nauku a výchovu, a která neustále dokončuje svou rozsáhlou metodiku pro všestranný rozvoj dětí, ověřenou mnohaletou praxí. 
Spokojenost byla vyjádřena také s poskytnutím zázemí a organizací, kterou za ZŠ a MŠ v Potštátě zajišťovala ředitelka školy Alena Cvešperová se svým týmem učitelů, spoluorganizátorkou a bývalou žákyní Janou Klasovou Smrčkovou a lektorkou v rámci víkendové části Jarmilou Hrobařovou ze Zlínského kraje. Více fotografií a spolupráci dětí i učitelů naleznete na www.potstatskyhouslovyklic.cz/fotogalerie
 
 
 

Jubilejní 15. ročník Potštátského houslového klíče s mezinárodní účastí 

Koncem dubna 2016 se opět v Základní a mateřské škole Potštát konal 15. ročník zácvikového akreditovaného interaktivního kurzu Potštátský houslový klíč
Tentokráte byl výjimečný v tom, že dorazili také účastníci ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska. V rámci českých pedagogů jej navštívili učitelé z celé ČR, například z Prahy, Písku, Pelhřimova, Králíků z Pardubického kraje, Tábora, Ústí nad Orlicí, Vsetína, Fulneku, Studénky, Velkých Karlovic, Přerova i Olomouce. 
Účastníci nejvíce oceňovali svědomitou a nadšenou spolupráci učitelů a žáků od mateřské školy až po 9. třídu, kteří interaktivně pracovali s oceňovanými pomůckami Ireny Krškové, emeritní ředitelky ZUŠ Potštát a zakladatelky zácvikového kurzu. 
Dále byli rádi za možnost interaktivně se zapojovat například na notách pro chůzi, označovaných žáky „šlapací noty“, v rámci zácviku práce s pomůckami. 
Obr. 1 Společná fotografie dětí, učitelů a účastníků s paní Krškovou uprostřed. (foto Jana Klasová)
 
Uvítali také možnost práce s magnetickými notami, dále s pomůckami pro hru na tělo apod. Společně také tvořili vícehlasy, pracovali se sluchovým diktátem a prohlubovali hudební představivost a možnost komponovat a vymýšlet si své vlastní rytmy aj.
Velký obdiv byl vyjádřen paní Krškové, která ve svých 84 letech (nar. 8.5.1932) srší energií, nadšením, zápalem pro všestranné vzdělávání skrze hudební nauku a výchovu, a která neustále dokončuje svou rozsáhlou metodiku pro všestranný rozvoj dětí, ověřenou mnohaletou praxí. 
Spokojenost byla vyjádřena také s poskytnutím zázemí a organizací, kterou za ZŠ a MŠ v Potštátě zajišťovala ředitelka školy Alena Cvešperová se svým týmem učitelů, spoluorganizátorkou a bývalou žákyní Janou Klasovou Smrčkovou a lektorkou v rámci víkendové části Jarmilou Hrobařovou ze Zlínského kraje. Více fotografií a spolupráci dětí i učitelů naleznete na www.potstatskyhouslovyklic.cz/fotogalerie 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potlesk ve stoje - velký úspěch Ireny Krškové (83 let) z Olomouckého kraje a uznání jejího celoživotního díla od učitelů a účastníků akreditovaného kurzu hudební výchovy a nauky v Bratislavě

V sobotu 12.3.2016 se v Bratislavě, ve spolupráci s manželi Štarkovými, konal interaktivní zácvikový kurz hudební výchovy a nauky celoživotní autorky pomůcek pro hudební výchovu a nauku paní Ireny Krškové pro intenzivní výuku hudební výchovy a nauky, s akreditací MŠMT č.j.: MSMT-38786/2014-1-1055.

 Kurz byl plný praktických ukázek, informací a inspirací pro učitele mateřských i základních škol a také pro rodiče, kteří se přišli inspirovat, jak a co mohou s dětmi kreativně rozvíjet formou geniálních hudebních pomůcek, které rozvíjí nejen hudební vlohy (intonaci, zpěv), ale také matematiku a logiku (počítání not, obrázků),  kreativitu a fantazii (možnost vymýšlet si svá říkadla a písničky na takty, které si sami s dětmi skládáme) dále český jazyk a slovní zásobu. Kurz byl tedy určen pro ty, kteří chtějí sebe i děti učit tvůrčí práci s rytmem, melodií, formou, hudební představivostí, vícehlasem. Intonaci s fonogesty, stupni, solmizací, notami a říkadly, intonaci s chůzí apod. Hrát si a přitom se učit o hudbě v duchu J. A. Komenského a Marie Montessori. Pomůcky a metodika jsou vhodné pro děti od tří let, žáky ZŠ, i pro postižené a slabozraké děti, ZUŠ, studenty odborných škol, mimoškolní zařízení, učitele a všechny, kteří se chtějí inspirovat.

Paní Krškovou doprovázely a o své praktické zkušenosti se dělily Alena Cvešperová, ředitelka ZŠ a MŠ v Potštátě, vedoucí učitelka MŠIvana Stískalová, učitelka hudební výchovy a nauky v ZUŠ a ZŠ v Jihomoravském kraji Jarmila Hrobařová a zakladatelka všestranných programů pro rodiče s dětmi do 4 let v Hranicích Jana Klasová.

Účastníci velice oceňovali pomůcku s hruštičkami na magnetické tabuli, při které zapojili ruce i celé tělo, vymýšleli písničky, vytleskávali je, zpívali, tvořili vícehlasy a zjistili, co vše lze vymyslet s jedním jednoduchých taktem. Dále se jim velmi líbily šlapací noty, po kterých mohli všichni naráz chodit, zpívat a opět zapojit celé tělo díky jedné kreativní pomůcce. Také oceňovali písničku s magnetickými autíčky, kde bylo zahrnuto vysvětlení prevence alkoholu a drog před jízdou autem opět nenásilnou formou. Následně píseň o parníku, kde byla podpora ekologického cítění a ochrany naší přírody. Na závěr paní Krškové i celému týmu účastníci tleskali ve stoje.

Ocenění metodiky a pomůcek, které paní Kršková za svůj život obdržela: Vítězství v soutěži pedagogické tvořivosti 1984, 1986. Oceněno čestným uznáním vlády ČSR 1987, stříbrnou medailí J. A. Komenského 1993 (soubor), Schola Nova  (magnetické noty) 2002, Pedagog roku Olomouckého kraje 2012, Finalistka Seniora roku 2014, Síň slávy pořadu Krása zralého věku. Dále je zapsána v knize českých rekordů díky tomu, že 90 dětí sboru Sluníčko z Potštátska připravovala na zpívání českých i světových písní v Praze, kde v roce 1991 vystupovali spolu s dalšími cca 1.100 dětmi z celé Evropy za doprovodu českých orchestrů (vlastnoručně popsala 120m tapety s vícehlasy, které děti zpívaly, aby je všech 90 dětí přečetlo při společném zpívání).

Jana Klasová, žákyně paní Krškové od 5ti let a spolupořadatelka kurzu o ní uvádí: „Její obětavou práci a neustálý rozvoj pomůcek pro pochopení a všestrannost všech dětí vyvíjela hlavně pro pomoc těm dětem, které nechápaly hudební nauku, neuměly intonovat, neuměly noty a hudební nauka je nebavila, veliké dílo započala jako zakladatelka Lidové školy umění a následně emeritní ředitelka ZUŠ v Potštátě. Zažehla v nás velkou lásku ke zpěvu a rozvinula v nás ohromné potenciály díky jejímu přístupu a oceňované metodice hudební výchovy a nauky, kterou každoročně v dubnu v Potštátě školí formou akreditovaného kurzu pro pedagogy z celé ČR. Paní Kršková ve spolupráci s emeritní ředitelkou mateřské školy Marií Jelokovou, dále s její žákyní od 7dmi let a nynější ředitelkou ZŠ a MŠ Potštát Alenou Cvešperovou dodnes vychovaly, vzdělaly, ovlivnily či nasměrovaly mnoho skvělých učitelů, profesorů, umělců, hudebníků, lékařů, vědců, šéfkuchařů, kvalitních řemeslníků se zlatými ručičkami aj., kteří působí po celém světě. Ve své práci navíc neustále pokračují a spolupracují na pořádání na již 15. ročníku Potštátského houslového klíče.

Teď je čas na nás studentech skvělých učitelů našeho dětství a dospívání, v mém případě paní Krškové, která letos slaví 71 let od doby, kdy začala učit, převzít štafetu a radostně, láskyplně a všestranně děti rozvíjet a nadchnout je pro hudbu, pohyb, matematiku, logiku, kreativitu, kterou v sobě obsahuje správně uchopená hudební nauka a rozvíjet v nich fantazii a tvořivost a zachovat naše české tradice, které můžeme hrdě a s respektem ukazovat celému světu, jak už to započal J. A. Komenský."

 

Rozhovor s paní Irenou Krškovou si poslechněte na https://www.rozhlas.cz/olomouc/doporucujeme/_zprava/1453154

 IRENA KRŠKOVÁ ZAPSÁNA DO KNIHY ČESKÝCH REKORDŮ: