Vyhledávání


Kontakt

ZUŠ Potštát: Jana Kozubíková, MBA
753 62 Potštát 36

tel. 581 624 254

E-mail: reditelka@zuspotstat.cz

Zveme Vás již na 22. ročník akreditovaného
zácvikového kurzu „Potštátský houslový klíč“ 

zácvikový hudební víkend s ukázkami výuky dětí z MŠ, žáků ZŠ a ZUŠ
s učebními pomůckami Ireny Krškové pro intenzivní výuku hudební výchovy a nauky

konaný ve dnech  26. a 27. dubna 2024

pro učitele, studenty, žáky a zájemce v rámci alternativní výuky,

který pořádá ZUŠ Potštát ve spolupráci se ZŠ a MŠ Potštát a autorkou Irenou Krškovou, emeritní ředitelkou ZUŠ Potštát.

Přihlášku a pozvánku stahujte zde v doc: PHK_2024_PŘIHLÁŠKA A INFORMACE.doc

nebo v pdf: PHK_2024_prihlaska_informace.pdf

Kapacita OMEZENA!

Shlédněte 26 min. dokument České televize 11/2020 "Krajina plná not" o autorce metodiky a Potštátsku Krajina plná not - Náš venkov | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Podívejte se na video z kurzu z roku 2019 zde: youtu.be/AskIIR1BaH0

PARTNEŘI ZÁCVIKOVÉHO AKREDITOVANÉHO KURZU:

 

Dokument České televize "Krajina plná not" o autorce a Potštásku zde
Krajina plná not - Náš venkov | Česká televize (ceskatelevize.cz)


Videoukázky z předchozích ročníků naleznete na 
www.youtube.com/channel/UCkKzteWn2jpKoPI0_OBeHtw

 

18. ročník mezinárodního akreditovaného kurzu Potštátský houslový klíč pro učitele hudební výchovy a nauky, studenty a nadšence proběhl 26. - 28.4.2019 

 

Poděkování, dosažené úspěchy a ohlédnutí 

Úvodem nám dovolte poděkovat za spolupráci všem vám, pedagogům, dětem MŠ, žákům ZŠ a ZUŠ i rodičům a zaměstnancům spolupracujících škol v Potštátě, podporovatelům, spolupracovníkům a účastníkům všech osmnácti ročníků, protože bez vás by Potštátský houslový klíč nedošel na své cestě až sem. 

Děkujeme i občanům města Potštát, kteří ochotně sdílíte informace o městě, památkách a historii. Jeden z letošních účastníků uvedl, citujeme: „Bylo příjemné být v malebném městečku, kde vás s úsměvem zdraví všichni, které potkáte, i všechny děti.“ 

Nutno touto cestou poděkovat především zakladatelce Potštátského houslového klíče (dále PHK) a autorce metodiky Ireně Krškové, které Jakub Martinec, sbormistr Českého chlapeckého sboru Boni pueri napsal, citujeme: „Již v září 2001 jsme otevřeli při našem sboru také odpolední Školu chlapeckého sborového zpěvu BONI PUERI. Naši Školu navštěvuje téměř 250 chlapců z celých východních Čech ve věku od 4 do 10 let. Kromě hlavního oboru - sborového zpěvu - se zde chlapci učí také hře na klávesy, pohybově dramatické výchově a hudební nauku a intonaci (právě tento předmět se chlapci učí podle Vaší metody!!!). Pro hudební nauku jsme vybudovali speciální učebnu, chlapce předmět baví, hravou formou se pomocí metody učí základům hudební nauky.“ 

 

Jak nejlépe shrnout podstatné letošního i předchozích ročníků? Využijme slova a hodnocení samotných účastníků. 

MgA. Ondřej Kratochvíl, ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, projektový manažer iZUŠ a proZUŠ
„Na vlastní oči jsem viděl, jak metodou paní Krškové dosahovaly děti pro mě doposud nepředstavitelných výsledků, velmi brzy se naučily noty, rytmus, říkadla a všechny je to bavilo. Interaktivita, zapojení všech smyslů, velká míra pohybu, který děti vyhledávají, to vše spělo k úžasnému cíli – hudba hrou. I můj známý, který byl hudebním vzděláním téměř nepolíben, po zážitku být na kurzu řekl: „Tohle se učit ve škole jako malý kluk, zamiloval bych si to.“

Erika Župová, Mama poď sa hrať – programy pro rodiče s dětmi s prvky Montessori v ČR a na Slovensku
„Oceňujem komplexnost a krásnu náveznosť od MŠ až po ZUŠ. Pomocky pre MŠ ma velmi zaujali a budem s nimi pracovať. Celkovo sa mi páčilo, že seminár bol prakticky orientovaný a všetky pomocky sme si mohli vyskůšať. Seminář som si velmi užila, ďakujem (-:“

Jana Krejsová, dipl. um., Vyškov  
„Velmi se mi líbí, že děti se vše učí „formou hry“ a při ukázkových hodinách je vidět, že je to velmi baví. Především děti velmi přirozeně procvičují a zdokonalují rytmus, rytmické cítění, přirozené vnímání hudby – ne jen strojové „biflování“ a psaní do sešitu. „Šlapací noty“ jsou v tomto ohledu vynikající a děti jsou nadšené. Zároveň se učí spoustu říkadel a lidových písní. Tento kurz je vynikající!“

Ing. Jan Tobolík, ředitel projektů iZUŠ a proZUŠ
„Podle mě by tato metoda měla být vyučována na každé škole (ať už mateřské, základní či umělecké). Škola hrou v praktickém podání včetně propracované metodiky. Jsem rád, že jsem mohl paní Krškovou poznat osobně, její vitalita je až nakažlivá. Velká dáma s geniálním myšlením.“

Dita Coufalová, Dis., MŠ Montessori Vrbičky Praha
„Jednoduchost, názornost na které lze hravě naučit délku not, rytmus. Učení je hravé, aktivní, což je pro děti samozřejmě nejlepší a hudbu si zažijí a baví je. Oceňuji vynalézavost paní Krškové. Jednoduchost vymyšlené rytmizace, melodií, dvojhlasů … i slov pro děti a dětmi.“ 

Mgr. Květa Liebigerová, ZUŠ Znojmo  
„Velmi se mi líbí komplexnost a návaznost metody paní Krškové. Je vhodná zejména pro mladší děti, které povzbudí k zájmu o hudbu. Je to opravdu škola hrou. Oceňuji ukázky práce dětí, které teorii velmi dobře doplňují.“

MgA. Romana Hadová, mezinárodní pěvkyně
„Na metodice paní Ireny Krškové oceňuji kreativní přístup s využitím barev a obrázků především u mladších žáků. Zvláště povedené jsou „šlapací noty“, které lze využít různými způsoby a studenti je určitě přivítají s nadšením. Solmizační gesta i „hra na tělo“ by se měly stát součástí každé výuky pro upevnění základní hudební metodiky a děti je mohou využít i během studia na konzervatořích a vysokých školách.“

Iveta Kudrnová, studentka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
„Oceňuji učení nejmenších dětí pomocí názorné metody – říkadel, písniček – kdy vidí barevné obrázky a trénují rytmus. Využívání hodně pohybu při výuce - „šlapací noty“ a hry na tělo. Dále se mi líbilo aktivní zapojení účastníků do programu, že jsme si všechno vyzkoušeli a zažili, protože díky tomu nám to zůstane dlouho v paměti.“

Klára Vítková, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
„Doposud jsem se nesetkala s hravou výukou hudební výchovy, tudíž mi byl celý víkend velmi přínosný. Nejvíce se mi líbily „šlapací noty“, kde je názorně vidět doba trvání not a další. Zaujaly mě i obrázkové písničky a nejrůznější cvičení s nimi (tleskání, dupání, …). Myslím si, že tato metodika zaujme snad všechny věkové kategorie, děti si utřídí a osvojí hravou formou teorii, kterou by někteří při běžné výuce nezvládli.“

Mgr. Marie Sobotková, ZŠ Morkovice a ZŠ Střílky, ZUŠ Kroměříž pobočka Morkovice a Litenčice (HN, klavír, korepetice TO) 
Nejvíce mě zaujala interaktivita, názornost, aktivní zapojení všech dětí, barevnost, dětská a aktuální tematičnost, jasnost – snadné pochopení díky obrázkům.“

Hana Brabcová, Olomouc, vedoucí Montessori programu pro rodiče s dětmi do 3 let „Nejvíce mě zaujala propracovaná a navazující metodika od MŠ po ZUŠ – dítě může navazovat na to, co už zná a neučí se samostatně nebo bez návaznosti, pomůcky jsou jasné a jednoduché, je to velmi rychle přehledné a pochopitelné.“

Mgr. Iveta Limburková, Říčany
„Líbí se mi důkladná propracovanost jednotlivých cvičení a komplexní přístup k hudebnosti dětí.“


Dašková Zuzana, ZUŠ Brno Veveří 133

Hodnotím metodiku paní Krškové jako velice pozitivní pro výuku hudebních nauk. Paní Kršková je na svém místě, je tou pravou učitelkou pro hudební nauku. Ona tím žije. Hodnotím její práci velice kladně. Práce s dětmi je její život.“

 

Mgr. Jiří Weiss ze ZŠ Doloplazy uvedl: „Je obrovská škoda, že se o pomůckách paní Krškové tak málo ví. Tyto pomůcky by se měly dávat už na fakultách, aby se budoucí kantoři hudební výchovy s nimi seznámili.“ Více ohlasů najdete na https://www.potstatskyhouslovyklic.cz/ohlasy/

Dejme nyní prostor autorce pomůcek a metodiky, zakladatelce Potštátského houslového klíče paní Ireně Krškové, citujeme:

Vážím si všech ocenění, kterých se mi za více jak 18 let trvání PHK dostalo. Své pomůcky a nápady sdílím a presentuji již od roku 1954. Letos tak slavím 65 let aktivního rozvoje mé metodiky, kterou neustále zdokonaluji.“ …

Dlouho jsem vše připravovala zcela sama nebo s pomocí mojí maminky a mého manžela archiváře doktora Kršky. Po jeho smrti jsem zůstala na vše sama, a tak jsem ráda za pomoc svých žáků a pomocníků. Dlouhodobě mi pomáhá Mgr. Jarmila Hrobařová, která po účasti na PHK 2007 mi jezdí pravidelně pomáhat až z Uherského Hradiště, nápomocna mi je i Bc. Marta Čermáková z Prahy a Antonín Rychtr z Radíkova. Z místních děkuji Marii, Františkovi a Kateřině Klabačkovým, Hedvice a Tomáši Jahnovým, Gertrude a Jaroslavu Lichnovským, MgA. Michaele Kuželové, Ing. arch. Tereze Kostkové, Janu Oprštěnému, Miroslavu Pazlarovi, Františku Tomkovi, Josefu Maršálkovi, Josefu Novákovi, sousedům a přátelům, pedagogům – Mgr. Aleně Cvešperové, Janě Kozubíkové, MBA, Mgr. Karlu Kotrlovi, Mgr. Haně Kelnarové, Mgr. Aleně Otáhalové, Mgr. Martině Hollasové, Martině Kuchařové, Petře Gažarové, Mgr. Ivaně Stískalové, Ivetě Dostalíkové, Mgr. Karlu Machylovi, a také dětem a žákům potštátských škol, a stálému pomocníkovi a pravé ruce, kterou mi je moje žákyně (od jejích pěti let) Jana Klasová-Smrčková.“ … 

Jana je mým andělem strážným, bez kterého bych nedosáhla mnohých věcí. Pomáhá mi více jak deset let. V roce 2009 mě přihlásila třeba do pořadu Krása zralého věku určeného seniorům, kde jsem z rukou PhDr. Aleny Gajdůškové, tehdejší senátorky, byla uvedena do Síně slávy. 

 

Přihlásila mě i do ocenění Pedagog roku Olomouckého kraje, které jsem v roce 2012 obdržela. Jana nelenila a dostala mě i do nominace prvního ročníku Seniora roku 2014, kterého se zúčastnilo téměř 90 seniorů z celé ČR. Zpracovala o mně se svou nezávislou organizací rozsáhlou studii, kterou najdete i na webu našeho akreditovaného kurzu www.potstatskyhouslovyklic.cz . Díky tomu nám pořadatelé sdělili, že mě navrhli a doporučili porotcům za vítězku celé soutěže. Nakonec mě porota ocenila mezi pěti nejlepšími. Dokonce pro mě Jana půjčila i vozík, na kterém mě vezla přes Václavské náměstí do Lucerny, kde se předávala ocenění. Tehdy tam ještě nebyly bezbariérové nájezdy, tak nám ochotně pomohlo několik cizinců vyjet na chodníky. Řeknu vám, to bylo něco! Z rukou herečky Simony Stašové jsem dostala certifikát a jako jedinému oceněnému účastníkovi mi napsala věnování.“ …


„Výčet není stále konečný. Jana mě přihlásila i do Knihy rekordů za největší notový zápis. Prezentuje moji metodiku na Slovensku, v Polsku a Anglii. Už teď jsem zvědavá, s čím přijde příště.“ … 

Věřím, že i díky těmto a předchozím oceněním (Medaile J. A. Komenského a ocenění pomůcek Shola Nova) jsem se v roce 2012 stala první čestnou občankou města Potštát a v roce 2017 obdržela cenu Jaroslava Herdena za celoživotní úspěšné, přínosné a inspirativní působení v oblasti hudební výchovy a organizování zácviku s pomůckami „Potštátský houslový klíč“. V roce 2018 vyšla kniha Osobnosti Čech a Slovenska, ve které jsem uvedena a s manželem jsme byli uvedeni v rámci osobností Střední Moravy. Pomůcky i ocenění si mohou prohlédnout návštěvníci Památníku manželů Krškových (Horní 98) v průběhu Potštátských slavností nebo dle tel. dohody.“ …

Vážím si toho, že s mými pomůckami a metodikou pracuje více jak 20 škol z celé ČR, zajímají se o ně také zástupci škol ze Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Ukrajiny a Anglie a jejich počet neustále narůstá. Nyní se již těším na 19. ročník PHK, na který je už přihlášeno několik účastníků, chystám vydání metodiky a dolaďuji nové pomůcky.“

TV reportáž z letošního 18. ročníku a další informace můžete shlédnout zde youtu.be/AskIIR1BaH0

 

 
Jubilejní 15. ročník Potštátského houslového klíče s mezinárodní účastí 
Koncem dubna se opět v Základní a mateřské škole Potštát konal 15. ročník zácvikového akreditovaného interaktivního kurzu Potštátský houslový klíč
Tentokráte byl výjimečný v tom, že dorazili také účastníci ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska. V rámci českých pedagogů jej navštívili učitelé z celé ČR, například z Prahy, Písku, Pelhřimova, Králíků z Pardubického kraje, Tábora, Ústí nad Orlicí, Vsetína, Fulneku, Studénky, Velkých Karlovic, Přerova i Olomouce. 
Účastníci nejvíce oceňovali svědomitou a nadšenou spolupráci učitelů a žáků od mateřské školy až po 9. třídu, kteří interaktivně pracovali s oceňovanými pomůckami Ireny Krškové, emeritní ředitelky ZUŠ Potštát a zakladatelky zácvikového kurzu. 
Dále byli rádi za možnost interaktivně se zapojovat například na notách pro chůzi, označovaných žáky „šlapací noty“, v rámci zácviku práce s pomůckami. 
 
 
Obr. 1 Společná fotografie dětí, učitelů a účastníků s paní Krškovou uprostřed. (foto Jana Klasová)
 
Uvítali také možnost práce s magnetickými notami, dále s pomůckami pro hru na tělo apod. Společně také tvořili vícehlasy, pracovali se sluchovým diktátem a prohlubovali hudební představivost a možnost komponovat a vymýšlet si své vlastní rytmy aj.
Velký obdiv byl vyjádřen paní Krškové, která ve svých 84 letech (nar. 8.5.1932) srší energií, nadšením, zápalem pro všestranné vzdělávání skrze hudební nauku a výchovu, a která neustále dokončuje svou rozsáhlou metodiku pro všestranný rozvoj dětí, ověřenou mnohaletou praxí. 
Spokojenost byla vyjádřena také s poskytnutím zázemí a organizací, kterou za ZŠ a MŠ v Potštátě zajišťovala ředitelka školy Alena Cvešperová se svým týmem učitelů, spoluorganizátorkou a bývalou žákyní Janou Klasovou Smrčkovou a lektorkou v rámci víkendové části Jarmilou Hrobařovou ze Zlínského kraje. Více fotografií a spolupráci dětí i učitelů naleznete na www.potstatskyhouslovyklic.cz/fotogalerie
 
 
 

Jubilejní 15. ročník Potštátského houslového klíče s mezinárodní účastí 

Koncem dubna 2016 se opět v Základní a mateřské škole Potštát konal 15. ročník zácvikového akreditovaného interaktivního kurzu Potštátský houslový klíč
Tentokráte byl výjimečný v tom, že dorazili také účastníci ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska. V rámci českých pedagogů jej navštívili učitelé z celé ČR, například z Prahy, Písku, Pelhřimova, Králíků z Pardubického kraje, Tábora, Ústí nad Orlicí, Vsetína, Fulneku, Studénky, Velkých Karlovic, Přerova i Olomouce. 
Účastníci nejvíce oceňovali svědomitou a nadšenou spolupráci učitelů a žáků od mateřské školy až po 9. třídu, kteří interaktivně pracovali s oceňovanými pomůckami Ireny Krškové, emeritní ředitelky ZUŠ Potštát a zakladatelky zácvikového kurzu. 
Dále byli rádi za možnost interaktivně se zapojovat například na notách pro chůzi, označovaných žáky „šlapací noty“, v rámci zácviku práce s pomůckami. 
 
Obr. 1 Společná fotografie dětí, učitelů a účastníků s paní Krškovou uprostřed. (foto Jana Klasová)
 
Uvítali také možnost práce s magnetickými notami, dále s pomůckami pro hru na tělo apod. Společně také tvořili vícehlasy, pracovali se sluchovým diktátem a prohlubovali hudební představivost a možnost komponovat a vymýšlet si své vlastní rytmy aj.
Velký obdiv byl vyjádřen paní Krškové, která ve svých 84 letech (nar. 8.5.1932) srší energií, nadšením, zápalem pro všestranné vzdělávání skrze hudební nauku a výchovu, a která neustále dokončuje svou rozsáhlou metodiku pro všestranný rozvoj dětí, ověřenou mnohaletou praxí. 
Spokojenost byla vyjádřena také s poskytnutím zázemí a organizací, kterou za ZŠ a MŠ v Potštátě zajišťovala ředitelka školy Alena Cvešperová se svým týmem učitelů, spoluorganizátorkou a bývalou žákyní Janou Klasovou Smrčkovou a lektorkou v rámci víkendové části Jarmilou Hrobařovou ze Zlínského kraje. Více fotografií a spolupráci dětí i učitelů naleznete na www.potstatskyhouslovyklic.cz/fotogalerie 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potlesk ve stoje - velký úspěch Ireny Krškové (83 let) z Olomouckého kraje a uznání jejího celoživotního díla od učitelů a účastníků akreditovaného kurzu hudební výchovy a nauky v Bratislavě

V sobotu 12.3.2016 se v Bratislavě, ve spolupráci s manželi Štarkovými, konal interaktivní zácvikový kurz hudební výchovy a nauky celoživotní autorky pomůcek pro hudební výchovu a nauku paní Ireny Krškové pro intenzivní výuku hudební výchovy a nauky, s akreditací MŠMT č.j.: MSMT-38786/2014-1-1055.

 Kurz byl plný praktických ukázek, informací a inspirací pro učitele mateřských i základních škol a také pro rodiče, kteří se přišli inspirovat, jak a co mohou s dětmi kreativně rozvíjet formou geniálních hudebních pomůcek, které rozvíjí nejen hudební vlohy (intonaci, zpěv), ale také matematiku a logiku (počítání not, obrázků),  kreativitu a fantazii (možnost vymýšlet si svá říkadla a písničky na takty, které si sami s dětmi skládáme) dále český jazyk a slovní zásobu. Kurz byl tedy určen pro ty, kteří chtějí sebe i děti učit tvůrčí práci s rytmem, melodií, formou, hudební představivostí, vícehlasem. Intonaci s fonogesty, stupni, solmizací, notami a říkadly, intonaci s chůzí apod. Hrát si a přitom se učit o hudbě v duchu J. A. Komenského a Marie Montessori. Pomůcky a metodika jsou vhodné pro děti od tří let, žáky ZŠ, i pro postižené a slabozraké děti, ZUŠ, studenty odborných škol, mimoškolní zařízení, učitele a všechny, kteří se chtějí inspirovat.

Paní Krškovou doprovázely a o své praktické zkušenosti se dělily Alena Cvešperová, ředitelka ZŠ a MŠ v Potštátě, vedoucí učitelka MŠIvana Stískalová, učitelka hudební výchovy a nauky v ZUŠ a ZŠ v Jihomoravském kraji Jarmila Hrobařová a zakladatelka všestranných programů pro rodiče s dětmi do 4 let v Hranicích Jana Klasová.

Účastníci velice oceňovali pomůcku s hruštičkami na magnetické tabuli, při které zapojili ruce i celé tělo, vymýšleli písničky, vytleskávali je, zpívali, tvořili vícehlasy a zjistili, co vše lze vymyslet s jedním jednoduchých taktem. Dále se jim velmi líbily šlapací noty, po kterých mohli všichni naráz chodit, zpívat a opět zapojit celé tělo díky jedné kreativní pomůcce. Také oceňovali písničku s magnetickými autíčky, kde bylo zahrnuto vysvětlení prevence alkoholu a drog před jízdou autem opět nenásilnou formou. Následně píseň o parníku, kde byla podpora ekologického cítění a ochrany naší přírody. Na závěr paní Krškové i celému týmu účastníci tleskali ve stoje.

Ocenění metodiky a pomůcek, které paní Kršková za svůj život obdržela: Vítězství v soutěži pedagogické tvořivosti 1984, 1986. Oceněno čestným uznáním vlády ČSR 1987, stříbrnou medailí J. A. Komenského 1993 (soubor), Schola Nova  (magnetické noty) 2002, Pedagog roku Olomouckého kraje 2012, Finalistka Seniora roku 2014, Síň slávy pořadu Krása zralého věku. Dále je zapsána v knize českých rekordů díky tomu, že 90 dětí sboru Sluníčko z Potštátska připravovala na zpívání českých i světových písní v Praze, kde v roce 1991 vystupovali spolu s dalšími cca 1.100 dětmi z celé Evropy za doprovodu českých orchestrů (vlastnoručně popsala 120m tapety s vícehlasy, které děti zpívaly, aby je všech 90 dětí přečetlo při společném zpívání).

Jana Klasová, žákyně paní Krškové od 5ti let a spolupořadatelka kurzu o ní uvádí: „Její obětavou práci a neustálý rozvoj pomůcek pro pochopení a všestrannost všech dětí vyvíjela hlavně pro pomoc těm dětem, které nechápaly hudební nauku, neuměly intonovat, neuměly noty a hudební nauka je nebavila, veliké dílo započala jako zakladatelka Lidové školy umění a následně emeritní ředitelka ZUŠ v Potštátě. Zažehla v nás velkou lásku ke zpěvu a rozvinula v nás ohromné potenciály díky jejímu přístupu a oceňované metodice hudební výchovy a nauky, kterou každoročně v dubnu v Potštátě školí formou akreditovaného kurzu pro pedagogy z celé ČR. Paní Kršková ve spolupráci s emeritní ředitelkou mateřské školy Marií Jelokovou, dále s její žákyní od 7dmi let a nynější ředitelkou ZŠ a MŠ Potštát Alenou Cvešperovou dodnes vychovaly, vzdělaly, ovlivnily či nasměrovaly mnoho skvělých učitelů, profesorů, umělců, hudebníků, lékařů, vědců, šéfkuchařů, kvalitních řemeslníků se zlatými ručičkami aj., kteří působí po celém světě. Ve své práci navíc neustále pokračují a spolupracují na pořádání na již 15. ročníku Potštátského houslového klíče.

Teď je čas na nás studentech skvělých učitelů našeho dětství a dospívání, v mém případě paní Krškové, která letos slaví 71 let od doby, kdy začala učit, převzít štafetu a radostně, láskyplně a všestranně děti rozvíjet a nadchnout je pro hudbu, pohyb, matematiku, logiku, kreativitu, kterou v sobě obsahuje správně uchopená hudební nauka a rozvíjet v nich fantazii a tvořivost a zachovat naše české tradice, které můžeme hrdě a s respektem ukazovat celému světu, jak už to započal J. A. Komenský."

Rozhovor s paní Irenou Krškovou si poslechněte na https://www.rozhlas.cz/olomouc/doporucujeme/_zprava/1453154

 IRENA KRŠKOVÁ ZAPSÁNA DO KNIHY ČESKÝCH REKORDŮ: